To content (skip navigation)

Działalność szkoły w dobie pandemii

W związku z pandemią COVID19 wprowadzono kilka istotnych zmian, które pomogą zachować bezpieczeństwo Uczniom oraz pracownikom szkoły:
- przed wejściem do szkoły obowiązkowo DEZYNFEKUJEMY RĘCE;
- WEJŚCIE do szkoły jest tylko DOLNYMI DRZWIAMI, a WYJŚCIE GÓRNYMI DRZWIAMI;
- w częściach wspólnych obowiązkowe jest NOSZENIE MASECZEK, zasłaniających usta i nos (KORYTARZ, POCZEKALNIA);
- RODZICE (opiekunowie) odprowadzają Uczniów tylko do górnych drzwi przy windzie (tzw. STREFA KISS&GO) i NIE WCHODZĄ dalej - wyjątek stanowią interesanci sekretariatu oraz rodzice grup JMC, uczestniczących w zajęciach;
- SEKRETARIAT szkoły został umiejscowiony bliżej wejścia;
- POCZEKALNIA została wyłączona ze strefy użytkowania dla osób, które przyprowadzają i odprowadzają Uczniów;
- Uczniowie przynoszą WŁASNE OŁÓWKI na zajęcia;
- miedzy Uczniami podczas zajęć przygotowaliśmy 1,5 m ODSTĘPY;
- wszystkie POMIESZCZENIA szkoły są OZONOWANE a instrumenty dezynfekowane;
- po każdych zajęciach sale lekcyjne są wietrzone;
- w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zamieszczone są dodatkowe dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz wywieszone informacje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach - instrukcje;
- w miarę możliwości prosimy, aby gitarzyści przynosili SWOJE GITARY;
- PROSIMY o NIE POSYŁANIE dzieci z objawami choroby.
 
Dziękujemy za zrozumienie i odpowiedzialność!!!